BRGN + Leger Uten Grenser

 

Helt siden start, har det vært viktig for oss i BRGN å ha en konkret plan på hvordan vi som merkevare kan ta et sterkt standpunkt som merkevare når det kommer til sosialt ansvar. Vi tror og jobber for å hjelpe de som trenger det mest, uavhengig av religion, politisk standpunkt - og uavhengig av landegrenser. 

I 2010/2011 jobbet designeren vår, Karine, for Leger Uten Grenser på Haiti. Hun jobbet sammen med kriseteametet som var på plass etter jordskjelvet på Haiti som inntraff januar 2010 og påfølgende år da de ble rammet av et kolerautbrudd.

Med Karines sterke bånd til Leger Uten Grenser og egne erfaring med bistand i kriser, ble det naturlig for oss å støtte arbeidet til organisasjonen fra start da BRGN ble grunnlagt som merkevare.

I 2022 ble NRK sin TV-aksjon arrangert til inntekt for Leger Uten Grenser. Vi i BRGN fikk med oss åtte kunstnere for å re-designe jakker som ble auksjonert bort til inntekt for organisasjonen. Prosjektet kan du lese om HER.

Om Leger Uten Grenser

Médecins Sans Frontières (MSF) / Leger Uten Grenser gir medisinsk humanitær bistand til millioner av ofre for konflikter, naturkatastrofer, epidemier eller ekskludering av helsetjenester hvert eneste år. Leger Uten Grensers handlinger er styrt av medisinsk etikk og prinsippene om upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet. Leger Uten Grenser er en non-profit, selvstyrt, medlemsbasert organisasjon med omtrent 400 prosjekter i over 70 land.

Naturkatastrofer

Leger Uten Grenser har over 40 års erfaring og kan raskt reagere på naturkatastrofer.

I løpet av få minutter kan naturkatastrofer som et jordskjelv, en tsunami en flom eller syklon, ha en svært ødeleggende innvirkning og påvirke livet til titusenvis av mennesker. Hundrevis eller til og med tusenvis av mennesker kan bli skadet, hjemløse og få levebrødet sitt ødelagt på sekunder. Tilgangen til rent vann, helsetjenester og transport kan også bli forstyrret. Virkningen av hver katastrofe varierer sterkt, og Leger Uten Grensers respons må tilpasses hver situasjon.

Med prosjekter i over 70 land har Leger Uten Grenser ofte hjelpearbeidere i nærheten når en katastrofe inntreffer. De kan også forsterke tilstedeværelsen sin med flere team hvis dette kreves.

Glemte kriser

Hvert eneste år, mister millioner av mennesker livet på verdensbasis - uten at dette nevnes i mediene. Uten mediedekning, blir noen kriser raskt glemt. Leger Uten Grenser har en egen side som opplyser om glemte kriser, som du kan bli oppmerksom på her

Leger Uten Grenser er avhengig av støtte for å kunne redde menneskeliv. Din støtte sikrer at Leger Uten Grenser kan bistå med å redde og skåne liv under katastrofer. Din støtte vil bli brukt, der det trengs som mest. 

Takk for din støtte.